Razsmernik ima moč 3,5kW priključeni so porabniki z skupno močjo 3kW. Zakaj pride včasih do težav z razsmernikom?

Seštevek moči (W) vseh porabnikov, ki so naenkrat vključeni, ne sme biti večji, kakor je trajna moč razsmernika. Kljub upoštevanju tega pravila, pa lahko pride do izpadov razsmernika.
Nekateri stroji in naprave imajo visok zagonski tok. Med te sodijo hladilniki, vodne črpalke, pralni stroji, ročno električno orodje itd.
Vodne črpalke imajo npr. lahko do 7x višji zagonski tok, kakor je njihov trajni praznilni tok.
Razsmerniki, ki jih nudimo, imajo sicer 2x višjo vrhnjo moč, v primerjavi z nominalno močjo. Vendar se lahko zgodi, da se zagonske moči strojev v nekem trenutku združijo in razsmernik odpove.

Razsmerniki v naši ponudbi imajo vgrajeno zaščito proti previsokem toku, vendar to ne pomeni, da jih lahko trajno preizkušamo. Okvara razsmernika, ki bo povzročena na ta način, žal ne spada pod garancijo.