Avtonomija solarnega sistema

Čim večjo kapaciteto akumulatorjev imamo toliko imamo večjo avtonomijo solarnega sistema

Avtonomija solarnega sistema pomeni koliko dni bo solarni sistem še deloval tudi v primeru slabega vremena.
Ko sončne celice ne ustvarjajo zadosti elektrike za tekočo preskrbo električnih porabnikov, se porabniki napajajo iz rezerve, ki je shranjena v akumulatorjih.
Avtonomija solarnega sistema je pogojena s kapaciteto akumulatorjev, ki se izraža v amper – urah (Ah) ter s tehnologijo v kateri je narejen akumulator.

Glede na tehnologijo v kateri je narejen akumulator, pa je pogojena tudi optimalna stopnja do katere se lahko akumulator izprazni. Pri globjih praznitvah se življenjska doba akumulatorja skrajšuje. Kvalitetni akumulatorji, ki so izdelani v tehnologiji AGM ali GEL, se lahko praznijo bolj globoko, tudi pod 50%, pri manj kvalitetnih pa se življenjska doba pri tako globokih praznitvah močno skrajša.

Pri izračunu potrebne kapacitete solarnih akumulatorjev moramo izhajati iz podatka o dnevni porabi elektrike vseh električnih porabnikov (Wh).

Moč vsakega električnega porabnika je izražena v W. Če predvidimo koliko ur dnevno bo potrebno napajati posamezni porabnik, dobimo dnevno porabo izraženo v Wh. Seštevek dnevne porabe vseh porabnikov, je količina energije, ki jo moramo zagotoviti.

To količino energije moramo shraniti v akumulatorju, če želimo, da bomo napajali porabnike tudi takrat, ko sončne svetlobe ne bo na razpolago. Če je akumulator npr. 12V, je treba dnevno porabo zdeliti z 12, da dobimo potrebno kapaciteto akumulatorja izraženo v Ah. Npr.: dnevna poraba vseh porabnikov je 1.200Wh, akumulator je 12V, torej potrebujemo akumulator z kapaciteto 100Ah.

Računica ni popolna, saj moramo upoštevati, da akumulator ne smemo izprazniti do konca. Če vzamemo kot predpostavko, da bomo izpraznili akumulator le do 50%, kar je priporočljivo, bo v tem primeru potrebna kapaciteta akumulatorja 200Ah.

Vendar bomo z izbrano kapaciteto akumulatorja, zagotovili preskrbo porabnikov le za en dan delovanja. Avtonomija delovanja sistema le za en dan, je navadno premalo. Kot cilj, se izbere 3 ali 5 dni delovanja. V primeru, če bomo izbrali 3 dnevno avtonomijo, bo treba kapaciteto akumulatorja, pomnožiti s 3. V našem primeru torej: 200Ah x 3= 600Ah.