Kako izračunati primerno moč OFF-GRID solarnega kompleta ?

Vsakodnevno dobivamo vprašanja strank kakšen sistem naj bi bil primeren za njihove porabnike.Odločili smo se da predstavimo približni izračun elektrarne na zelo majhni moči porabnikov, zaradi lažjega razumevanja. Tukaj je potrebno dodati da je točen izračun odvisen tudi od različnih dejavnikov, kot so letni časi itd…

Izračuna se lotimo takole:

1.Če želite otočno solarno elektrarno, morate najprej vedeti povprečno dnevno porabo vseh porabnikov.
2.Moč posamezne naprave, ki jo želite uporabljati in jo napaja električni tok je navedena v W. ta podatek boste našli na sami napravi ali v navodilih.
3.Drugi korak je, da se odločite koliko časa dnevno boste naprave uporabljali.
Zmnožek je sledeč:

Moč naprave x čas delovanja (h) = dnevna poraba (Wh)

V tem koraku dobimo dnevno potrebo po energiji, ki jo bo moral zagotoviti solarni sistem.

PRIMER

TV = 50W-2h/dan=100Wh

VARČNE ŽARNICE = 30W-3h/dan=90Wh

RAČUNALNIK = 80W-5h/dan=400Wh

SKUPNA DNEVNA PORABA=590Wh/dnevno 

4.Dnevno porabo v amper urah (Ah) pa dobimo z naslednjim izračunom:

Skupna dnevna poraba : 12/24 V napetost

590:12 =49,16 A /dnevno

V tem koraku smo ugotovili, da bomo morali načrtovati solarni sistem, ki bo zagotovil 590Wh dnevno.
Naslednji korak je izračun kapacitete akumulatorja, da bodo shranili dovolj energije za napajanje solarnega sistema ponoči, pozimi ali  primeru slabega vremena.
Akumulator mora biti ciklični, da omogočajo globoke praznitve.
Pomembno je da akumulatorja nikoli ne izpraznemo v celoti, saj jim s tem bistveno skrajšamo življenjsko dobo.  Najbolje je če jih Praznemo do 50%

Solarni akumulatorji so po večini 12V.  Moč akumulatorja (Wh), ki je na razpolago bomo izračunali z naslednjim postopkom:
Napetost akumulatorja x kapaciteta akumulatorja
Ker lahko koristimo le 50% akumulatorja, mora akumulator nuditi vsaj toliko Wh kot je potreba električnih porabnikov.

PRIMER: 100Ah GEL AKUMULATORJA

100Ah x 12V = 1200 Wh /2 = 600 wh ( pridobljene Wh delimo z 2, ker lahko koristimo samo 50% akumulatorja)
Po tem izračunu vidimo, da bo 100Ah zadostoval naši porabi.

V zadnjem koraku pa moramo še izračunati, kateri solarni panel nam bo ustrezal za naše potrebe.
Moč solarnih panelov se izraža v W. v Sloveniji se poleti računa 10 ur kot optimalnih za delovanje solarnih panelov

Izračun je naslednji:

moč solarnega modula (w) x 0,8 (izgube) x 10ur

PRIMER: 60W PANEL

60w x 0,8 x10 = 480 Wh

PRIMER: 100W PANEL

100w x 0,8 x10 = 800 Wh

Ker je izračun narejen za 10 optimalnih ur v poletnem času in moramo upoštevati tudi letne čase, bomo za porabo 590W dnevno vsekakor raje izbrali 100W panel.
Če vse skupaj povzamemo vidimo da bi  z akumulatorjem 100Ah in solarnim panelom 100W v idealnih pogojih zadostili za avtonomijo porabnikov 590W dnevno.