Tehnična pomoč za vezave in vzpostavitev delovanja komponent solarnega sistema

Podjetje Eurodiskont d.o.o. deluje na trgu izključno kot distributer – trgovec komponent solarnih sistemov po distribucijskih cenah.Opozarjamo vse elektroinštalaterje in tudi morebitne končne kupce solarnih sistemov, da ne nudimo nobene telefonske ali e-mail tehnične pomoči glede vezav solarnih sistemov, ali njihovih nastavitev za pravilno delovanje.Eurodiskont d.o.o. z ničemer ne odgovarja za povzročeno škodo v primeru morebitnih nepravilnih vezav ali zagonov komponent solarnega sistema.Montaž solarnih sistemov ne izvajamo, saj to prepuščamo kvalificiranim elektroinštalaterjem ki opremo dobro poznajo in tudi garantirajo za varnost inštalirane elektrarne.

Razlog, da ne nudimo tehnične podpore na daljavo ne telefonsko in ne preko e-maila, je predvsem zaradi varnostnih razlogov.Ker so solarne elektrarne ali njihove komponente elementi skozi katere tečejo napetosti in tokovi zelo visokih moči,lahko že nepravilno razumevanje oddaljene tehnične pomoči povzroči nepravilno vezavo. To pa lahko pripelje do pregrevanja sistema, njegove večje poškodbe ali pa celo do požara na objektu.Direktni tokovni udar pa lahko povzroči celo smrt osebe,ki morda nasveta ni dobro razumela in je izvedla napačen priklop.

Vsem kupcem strogo svetujemo,da si za vezavo solarnih sistemov najamejo kvalificiranega elektroinštalaterja, ki bo sistem pravilno priključil po priloženih navodilih , ga tudi preizkusil in predal v uporbo po vseh predpisih elektroinštalacij.Elektroinštalaterji zelo dobro poznajo, delovanje enosmernih in tudi izmeničnih napetosti, ter tokov, ter njihovo varovanje, ob izvedbi vezave seveda prevzamejo popolno odgovornost, da ne pride do težav ali večje škode na sistemih.

Podjetje Eurodiskont d.o.o. nudi tehnično podporo le kupcem, ki že imajo pravilno inštaliran solarni sistem iz strani elektroinštalaterjev in se jim je pojavila težava z komponento, ki spada pod garancijske storitve.Kako ravnati v primeru če solarni sistem preneha delovati si lahko preberete na spodnji povezavi:

SOLARNI SISTEM NE DELUJE KAJ NAREDITI?

Za morebitne dodatne informacije smo vedno na voljo na : info@eurodiskont.si