Kaj se zgodi, če med seboj povežemo dva modula različnih moči ?

Solarne module lahko povežemo med seboj vzporedno ali zaporedno. Če jih povežemo zaporedno, bomo povečali napetost, če jih povežemo vzporedno, bo napetost ostala enaka, povečal pa se bo tok.

Če povezujemo med seboj solarne module različne moči in napetosti, pa dobimo naslednjo situacijo:

1. če jih povezujemo zaporedno in imajo enako napetost, bo tok solarnega sklopa enaka toku tistega solarnega modula, ki ima nižji tok
2. če jih povezujemo vzporedno, bo napetost solarnega sklopa enaka napetosti tistega solarnega modula, ki ima nižjo napetost.

To so pomembni podatki saj te razlike vplivajo na samo moč (W) solarnega sklopa .
P=U*I – pomeni moč solarnega sklopa ki je zmnožek napetosti in toka.
Posledično potem vidimo,da sistem kljub različni moči celice deluje vendar bo skupna moč sistema na ta račun šibkejša.
Saj se napetost oziroma tok pri različnih vezavah določi po šibkejši celici.