Povezovanje akumulatorjev v baterijski sklop

Akumulatorje povezujemo med seboj v baterijski sklop če želimo doseči večjo kapaciteto ali višjo napetost. Pri tem moramo pazite zlasti na naslednja pravila:

– med seboj povezujamo le akumulatorje istega tipa, enake tehnologije in istega proizvajalca
– akumulatorji morajo biti enako stari
– akumulatorji morajo imeti enako napetost
– povezave med akumulatorji morajo biti iz enakega materiala, imeti enak presek, ter morajo biti enako dolge
– negativni in pozitivni pol, se vedno vleče iz prvega in zadnjega akumulatorja v baterijskem sklopu

Neupoštevanje naštetih pravil povzroči skrajšanje življenjske dobe akumulatorjev. Osnovni vzrok okvar je, različna notranja upornost akumulatorjev, ki so med seboj povezani, zato se akumulatorji neenakomerno praznijo oz. polnijo.

Povezovanje starih in novih akumulatorjev ni priporočljivo, saj bodo stari akumulatorji skrajšali življenjsko dobo novim. V akumulatorskem sklopu je treba vedno zamenjati vse akumulatorje, ne le tistega, ki je oslabel ali je v okvari.

Če so akumulatorji vezani zaporedno (+ na – in – na +), se napetost sešteva, kapaciteta sklopa pa ostaja enaka.

Če se akumulatorji vežejo vzporedno (+ na + in – na -), pa se kapaciteta in zagonska moč vezanih akumulatorjev sešteva, napetost sklopa pa ostaja enaka.

Možna pa je seveda tudi kombinacija zaporednih in vzporednih povezav.

Povezovanje akumulatorjev je še posebno pomembno pri stacionarnih aplikacijah, kjer so potrebne večje kapacitete ali pa kjer je napetost sistema npr. 48V, 60V in več. Povezovanje akumulatorjev se pogosto uporablja tudi v navtiki in v solarnih sistemih.