Obrazložitev razlike med OFF-GRID Growatt in klasičnimi NET-METERING elektrarnami

Ker vidimo da dosti naših kupcev zamenjuje OFF-GRID GROWATT sisteme z klasičnimi NET-METERING (ki jih ponuja naprimer GEN-i itd..), se bomo potrudili , da v nekaj točkah razložimo bistvene razlike saj sta sistema in njihovo delovanje popolnoma različna in imata skupno le to da oba proizvajata električno energijo vendar na popolnoma drugačen način..

OFF-GRID sistemi so popularni predvsem v tujini in so že skoraj povsem izpodrinili klasične NET-METERING sisteme saj se je izkazalo da imajo od NET-METERING sistemov predvsem korist proizvajalci električne energije saj potrošniku ostane le cca 40% energije ostalo pa pobere proizvajalec. Na začetku so tudi vsi proizvajalci obračunavali viške na letni bazi, kar je vbilo še nekako ugodno, potem pa so v večini prišli na mesečni obračun z tem pa so bili večinoma porabnikov ob vse viške ki jih v poletnih mesecih niso mogli porabiti , oziroma so bili v zimskem obdobju v primanklajih.

Povzetek razlik:

1.Prva bistvena razlika : OFF-GRID sistem za svoje delovanje ne potrebuje električnega omrežja, saj deluje povsem neodvisno, deluje lahko tako da le sproti zmanjšuje porabo električne energije ali pa vse viške shranjuje v akumulatorje iz katerih jih nato črpa-Deluje lahko tudi povsem brez akumulatorjev in si če je sonca premo z preklopom na električno omrežje le pomaga da zagotovi zadosti moči.

2.Druga bistvena razlika: Če ostanemo na primer povsem brez elektrike, kot je bilo to nekaj let nazaj zaradi žleda in hudih zimskih razmer si z klasičnim NET METERING sistemom, ne moremo povsem nič pomagati, saj za svoje delovanje potrebuje priključitev na električno omrežje. Drugače povedano.če ni elektrike žal tudi elektrarna ne deluje. Povsem drugače je pri OFF-GRID sistemih, saj nam elektriko proizvajajo tudi ko smo povsem odklopljeni od omrežja. Dnevno nam jo proizvaja odvisno od moči sonca,če pa na sistem vežemo tudi akumulatorje si lahko seveda zagotovimo popolno samooskrbo tudi za več tednov ali  mesecev odvisno od moči elektrarne in akumulatorjev.

3.Tretja bistvena razlika:OFF-GRID sisteme uporabimo lahko na objektih kot so (vikendi, brunarice,zidanice ali pa tudi hiše in poslovni objekti), kjer nimamo možnosti priključitve na električno omrežje.NET-METERING sistem tam žal ne pride v poštev.Naprimer gorska koča Kredarica seveda koristi OFF-GRID sistem ki zadostuje za kompletno razsvetljavo in seveda tudi gostinske storitve, ter ogrevanje vode itd…

4.Četrta bitvena razlika: Za OFF-GRID sisteme ne potrebujemo nobenih dovolenj za montažo in priklop, saj sistema ne povezujemo z električnim števcem, vse prevezave in priklopi se opravijo v električni omarici.Za NET-METERING sisteme seveda za delovanje potrebujemo soglasje elektra itd…

5.Peta bistvena razlika: OFF-GRID sistemi vsebujejo razsmernike ki so v osnovi enofazni 5Kw. So modularni kar pomeni da jih vežemo lahko vzporedno in z tem seveda pridobivamo na moči samega sistema.Proizvajalec dovoljuje modularno vezavo 6 kom razsmernikov vzporedno po eni fazi (sistem mora biti priključen na akumulatorje)- tako da lahko dobimo moč 30kW.Za ureditev trofaznega sistema pa potrebujemo najmanj 3 razsmernike za vsako fazo po 1. Z programiranjem razsmernikov jih povežemo v 3 fazni sistem z faznim zamikom. Ker gre v trofazni sistem lahko makimalno do 6 razsmernikov lahko kombiniramo po posamezni fazi sistem 1+1+1 ali 2+2+2 ali 4+1+1 in si stem po posamezni fazi pridobimo maksimalno moč do največ 20Kw. Skratka lahko začnemo z eno fazo in manjšimi močmi, sistem pa nato poljubno razširimo. NET METERING sistem ne omogoča modularnega dodajanja razsmernikov, lahko ga le zamenjamo z novim.

Če vse skupaj povzamemo lahko pri OFF-GRID sistemih z dovolj veliko razširitvijo dejansko dosežemo popolno samooskrbo brez proizvajalca električne energije. Seveda pa za začetek lahko razsmernik deluje tudi z priklopom na električno omrežje in si pomaga z omrežjem le kadar je sonca premalo.Za začetek lahko vzamemo sistem z enim razsmernikom tudi brez akumulatorjev če imamo možnost pomoči električnega omrežja. Če pa smo povsem brez omrežja vsekakor vzamemo elektrarno ki vsebuje tudi akumulatorje.

Za podrobno razumevanje OFF-GRID sistemov si oglejte tudi spodnji video: