Solarni regulator MPPT  SX 15A 12V

Kakšen solarni regulator izbrati?

Solarni regulator mora ustrezati nominalni napetosti solarnega sistema ter omogočati maksimalni tok polnjenja akumulatorja.Solarni regulatorji polnjenja PWM v naši ponudbi – se avtomatično prilagodijo 12V ali 24V nominalni napetosti solarnega sistema. Solarni moduli in akumulatorji morajo imati enako nominalno napetost, da bo solarni sistem lahko uspešno deloval.Potrebno moč solarnega regulatorja izračunamo enostavno tako, da vzamemo podatek o kratkostičnem toku (Isc) in ga pomnožimo z varnostnim faktorjem 1,25. Nato izberemo solarni regulator polnjenja, katerga moč je enaka ali višja od zmnožka.Pri izboru solarnega modula je treba računati tudi na možnost kasnejše širitve solarnega sistema. Če bomo pri prvi postavitvi solarnega sistema preveč skoparili pri izboru moči solarnega regulatorja, bo potrebno solarni regulator pri širitvi solarnega sistema zamenjati z zmogljivejšim.Z MPPT SOLARNIMI REGULATORJI je mogoče povezovati solarne module in akumulatorje, ki imajo različne nominalne napetosti. Mogoče je npr. graditi solarni sistem, kjer polnijo solarni moduli, ki imajo 24V nominalno napetost, 12V akumulator. Tako zasnovane solarne sisteme omogoča tehnologija MPPT.

Dimenzioniranje MPPT solarnega regulatorja

Pravilna izbira MPPT solarnega regulatorja je nujna za optimalno delovanje otočnega solarnega sistema.

Pri izbiri MPPT solarnega regulatorja, je treba vzeti v obzir zlasti naslednje parametre:

  • Skupna moč (nazivna moč – Pmax) solarnih modulov

  • Maksimalni tok (Isc – kratkostični tok) solarnih modulov

  • Maksimalna napetost ( napetost odprtih sponk – Voc)  solarnih modulov

Axpert 5kW nudi naslednje možnosti:

          maksimalna moč solarni modulov (Pmax): 4000W

          maksimalna napetost odprtih sponk (VoC): 145V

          maksimalni tok solarnih modulov (Isc): 80A

Tehnične karakteristike solarmega modula Perlight 260W, pa so sledeče:

  • – nazivna moč (Pmax): 260W

  • – napetost odprtih sponk (Isc): 38,2V

  • – kratkostični tok (Isc): 8,92A

Rešitev bo treba iskati v oblikovanju več vej, v katere bomo povezali soalrne module.

Med seboj bi lahko zaporedno povezali 3 veje, s čemer bi dobili 114,6V Voc ( 3 x 38,3V), kar je v mejah, ki jih določa Axpert (145V).

Če povežemo 5 modulov vzporedno, dobimo 44,6A Isc, kar je prav tako v mejah (80A).

Z Axpertom 5kW torej lahko povežemo maksimalno 15 solarnih modulov, moči 260W.

Solarni regulator izključi uporabnike ko je akumulator izpraznjen

V solarnih sistemih uporabljamo ciklične akumulatorje. Večina cikličnih akumulatorjev dovoljuje 50% praznjenje. Večja globina praznitev pomeni skrajševanje življenjske dobe akumulatorja.Regulatorji ki imajo vgrajeno funkcijo LVD(low voltage disconnect) – izključijo porabnike ko napetost akumulatorja pade pod 11V in jih ponovno vključi ko akumulator doseže 13V.

Solarni regulator preprečuje prenapolnjenost akumulatorja

Ko je akumulator povsem poln, ne more več sprejemati dodatne energije iz solarnega modula. Če bi solarni moduli še naprej polnili akumulator bi prišlo do vretja v akumulatorju. Plinjenje bi se zelo povečalo, iz akumulatorja bi izhajala voda, zaradi plinjenja lahko pride tudi do eksplozije. Na drugi strani pa lahko zvišana napetost v akumulatorju poškoduje električne naprave ki jih oskrbuje z elektriko ter izključi razsmernik.Solarni regulator zmanjša polnjenje akumulatorja ko je akumulator poln. Ko napetost v akumulatorju pade, solarni regulator ponovno omogoči polnjenje akumulatorja.Nekateri solarni regulatorji  uravnavajo polnjenje akumulatorja tako da popolnoma vključijo ali izključijo polnjenje akumulatorja. Drugi način je PWM metoda, pri kateri solarni regulator stopenjsko zmanjšuje ali povečuje napetost polnjenja. Regulatorji polnjenja ki imajo PWM zmanjšujejo tud sufatizacijo akumulatorjain mu s tem podaljšujejo življenjsko dobo.Pri nekaterih solarnih regulatorjih polnjenja je možno točko, ko solarni regulator polnjenja spremeni napetost z katero se polni akumulator, nastaviti, pri drugih je nastavitev avtomatska.