Kaj moramo vedeti o sončnih elektrarnah ?

Sončne elektrarne so zanimiva in vse bolj priljubljena alternativa klasičnim virom energije, ki povzročajo onesnaževanje in ogrožajo okolje. Vendar pa se pogosto pojavijo vprašanja, ki se nanašajo na varnost, ekonomsko upravičenost in morebitno škodljivost sončnih elektrarn. V tem blogu bomo odgovorili na nekaj najbolj pogostih vprašanj in razčistili nekatere napačne predstave o sončnih elektrarnah.

Prvo vprašanje, ki ga bomo naslovili, se nanaša na možnost, da se sončne elektrarne gasijo.

Ta možnost obstaja in po zakonu je obvezno, da imajo objekti s sončnimi elektrarnami vezanimi v omrežje izdelan požarni načrt. Poleg tega mora biti požarni načrt obešen na vidnem mestu, z njim pa mora biti seznanjena tudi območna gasilska enota. Na ta način je mogoče gasiti morebitne požare v sončnih elektrarnah na način, ki je za gasilce najbolj varen.

Naslednje vprašanje se nanaša na časovno obdobje, v katerem se sončna elektrarna povrne.

V preteklosti je veljalo, da je sončna elektrarna v sedmih letih proizvedla toliko energije, kolikor je bilo potrebno za njeno proizvodnjo. Danes se sistem energijsko povrne že v slabih treh letih (to velja za povprečne evropske vremenske razmere). V celotni življenjski dobi pa sončna elektrarna proizvede več kot 30-krat več energije, kot je bilo potrebnega za njeno proizvodnjo. To kaže na to, da je sončna elektrarna zelo učinkovit in trajnosten vir energije.

Tretje vprašanje se nanaša na morebitno škodljivost elektromagnetnega sevanja, ki ga oddajajo sončne elektrarne.

Sončne elektrarne, podobno kot drugi električni vodniki, oddajajo elektromagnetno sevanje. Vendar pa je to sevanje zanemarljivo v primerjavi z drugimi viri elektromagnetnega sevanja, ki smo jim ves čas izpostavljeni. Električno polje, ki bolj vpliva na žive organizme, je zanemarljivo, magnetno polje pa je zaznavno, vendar zanemarljivo pri sončnih elektrarnah majhnih in srednjih dimenzij.

Kako lahko prihranimo pri računih za električno energijo?

Električni računi postajajo vse dražji, zato se veliko ljudi sprašuje, kako lahko prihranijo pri stroških za električno energijo. Ena izmed možnosti je namestitev sončne elektrarne na strehi vašega doma, vendar se ta rešitev najbolj splača za poslovne enote. Za gospodinjstva pa obstaja še ena možnost – prodaja presežka električne energije.

Kako deluje sistem prodaje presežka električne energije?

Sistem prodaje presežka električne energije deluje tako, da sončna elektrarna proizvaja energijo, ki se porabi za lastne potrebe. Če pa proizvedena energija presega vaše potrebe, se ta prodaja distributerjem električne energije. Nakupna cena elektrike, ki jo ponujajo distributerji električne energije, se giblje okoli 6 centov na kWh.

Zakaj je prodaja presežka električne energije smotrna?

Prodaja presežka električne energije je smotrna, ker omogoča povrnitev naložbe brez državnih subvencij. V primeru, da se poračun prodane in odkupljene električne energije izvaja na letnem nivoju in ne na mesečnem, je vračilna doba investicije med 10 in 12 leti. To pomeni, da se investicija v tak sistem splača, tudi brez državnih subvencij.

Kaj je pomembno vedeti, če se odločite za prodajo presežka električne energije?

Če se odločite za prodajo presežka električne energije, je pomembno vedeti, da je proizvedena električna energija v poletnem času previsoka in je vse ne porabimo, v zimskem času pa jo moramo kupovati. Zato je smiselno, da si ogledate svojo porabo električne energije in jo prilagodite proizvedeni energiji sončne elektrarne. Na ta način boste lahko zmanjšali stroške nakupa električne energije in prihranili denar.

V zaključku lahko rečemo, da je prodaja presežka električne energije smotrna rešitev za gospodinjstva, ki imajo sončno elektrarno, saj omogoča povrnitev naložbe brez državnih subvencij. Preden se odločite za tak sistem, pa si oglejte svojo porabo električne energije in jo prilagodite proizvedeni energiji sončne elektrarne. Na ta način boste lahko zmanjšali stroške nakupa električne