Visoke SUBVENCIJE za sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki v 2023

Na voljo so subvencije v vrednosti 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči za sončne elektrarne skupaj s hranilnikom električne energije. Višina spodbude je omejena na 25 % celotne vrednosti investicije. 

Začetek leta 2023 prinaša ponovno možnost pridobivanja subvencij za sončne elektrarne, ki smo jih čakali od marca 2022. Nov javni poziv Eko sklada, 104SUB-SO22, je bil objavljen v Uradnem listu v zadnjih dneh decembra in je prilagojen z višino subvencij. Prednostno je pospeševati samooskrbo z električno energijo s sončnimi elektrarnami malih proizvajalcev skupaj s hranilniki električne energije.

Subvencija za sončne elektrarne skupaj s hranilnikom elektrike je bila za leto 2022 več kot trikrat višja in znaša 500 EUR na 1 kW nazivne električne moči, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov celotne investicije. Ker so baterijski hranilniki še vedno relativno visoka naložba, je ta višina subvencije znatno znižala skupne investicijske stroške, kar je močno vplivalo na zanimanje investitorjev, še posebej tistih, ki niso uspeli pridobiti soglasja za priključitev na omrežje.

Da bi država rada pospešila shranjevanje elektrike v lastno shrambo namesto v javno omrežje, se govori že dolgo. Javno omrežje se bo izognilo nihanjem z tovrstnimi napravami, z vidika uporabe sončne elektrarne pa bo ena izmed prednosti tudi ta, da bo sončna elektrarna s samooskrbo in lastnim hranjenjem elektrike maksimalno izkoriščena, ko bo investitor doma, to je ponoči, saj bo dnevni tok shranjen za rabo v kasnejših urah. Elektrarna bo posledično dlje časa (do 1.000 ur letno) delovala z maksimalno močjo in pridelala več elektrike. Prav tako bo pritegnilo večje zanimanje na področju električnih avtomobilov.

Navajamo bistvene točke izpisa iz JAVNEGA  POZIVA 104SUB-SO22:

2. VIR IN VIŠINA SREDSTEV, VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE TER
UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE

a) vir in višina sredstev

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22).
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10.000.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno
energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih
stroškov naložbe,
– 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno
energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih
stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
− nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne
energije);
− nakupa baterijskega hranilnika električne energije;
− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije
ter zagona sistema;
− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne
energije) ter zagona sistema;
− pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

5. PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.
Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na
spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času
telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro), po e-pošti na enaslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00
uro.

VLAGANJE VLOG

Vse ostale podrobnosti si lahko ogledate tukaj :

https://www.ekosklad.si/uploads/18448db0-b2e8-4854-acf8-fa305116391a/JP-104SUB-SO22.pdf

Še pomembno dejstvo,ki vam ga tudi izvajalci solarnih elektraren zamolčijo! Zakaj je nakup Sončnih Elektraren z baterijskim hranilnikon v veliki prednosti pred nakupum elektraren brez hranilnika ? Tako imenovane OFF-GRID elektrarne ki vsebujejo električne hranilnike delujejo tudi takrat ko nam distributer omrežja zaradi kakršnih koli vzrokov, omrežje izključi. Vse ostale tako imenovane NET-METERING elektrarne ob izključenem omrežju žal ne morejo delovati. Za lažje razumevanje – če nimamo OFF-GRID elektrarno oziroma elektrarno ki vsebuje tudi akumulatorske hranilnike, nam po zimi tudi ogrevanje z toplotni črpalko čisto nič ne pomaga v kolikor ostanemo brez elektrike. To pomeni da nam kljub novi NET-METERING elektrarni in novi Toplotni črpalki pozimi lahko tudi zebe. Zato vsekakor vsem našim strankam ki se večinoma zelo nagibajo k celoviti samooskrbi svetujemo nakup sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki!

NAKUP ELEKTRAREN Z BATERIJSKIMI HRANILNIKI PO AKCIJSKIH CENAH ZIMA POPUST:

OFF-GRID Solarne Elektrarne 

OFF-GRID Li-ion Solarne Elektrarne 

ON-GRID Li-ion Trifazne Elektrarne