Ali Sončna Elektrarna Growatt 11,4kW za svoje delovanje res ne potrebuje soglasja?

Članek je napisan z namenom, da razjasni nekoliko nejasnosti, ki se pojavljajo na trgu, glede samega delovanja otočne elektrarne Growatt in posledično morebitne zahteve za pridobivanje soglasja za priklop elektrarne.

Vse elektrarne ki za svoje delovanje uporabljajo otočni razsmernik Growatt SPF 5000ES za svoje delovanje ne potrebujejo nobenega soglasja distributerjev električne energije saj spadajo med povsem samostojne otočne sisteme in se z omrežjem ne povezujejo in tudi ne oddajajo električne energije nazaj v omrežje.Vsi priklopi porabnikov od elektrarne naprej se izvedejo povsem ločeno od omrežja z vezavo ki je priključena direktno na izhod razsmernika in ni v nikakršnem stiku z obstoječim omrežjem.Elektroinštalater običajno dogradi povsem samostojno varovalno omarico in iz obstoječega omrežja odključi zaželene porabnike in jih preko zaščitnih varovalk v novi omarici direktno poveže z razsmernikom SPF 5000ES.

Največ nejasnosti glede soglasja pa povzroča predvsem dejstvo, da se razsmernik kljub temu da lahko deluje povsem neodvisno samo z akumulatorji ali direktno iz sonca,LAHKO TUDI PRIKLJUČIMO na električno omrežje.Vendar pozor- ne gre za sinhronizacijo z omrežjem vendar za navadni UPS priklop razsmernika le na njegov vhod in ne izhod, ki v primeru ne dovolj močnega delovanja preko sonca, ali akumulatorjev preklopi na obstoječe omrežje z katerim le pomaga razsmerniku, da na primer kljub oblačnemu vremenu dobi dovolj moči za vse porabnike.V primeru da električno omrežje izpade iz sistema, elektrarna takoj preklopi na akumulatorje in v nobenem primeru ne obstaja možnost, da bi oddajala napetost nazaj v omrežje.

Z tem pa je seveda izpolnjen pogoj, da za samo delovanje sistema ne potrebujemo zahtevati soglasja distributerjev električne energije.Za kupce, ki si želijo sončno elektrarno, vendar jim distributerji ne dajejo soglasja, je gradnja sončne elektrarne z hibridnim razsmernikom skoraj edini izhod.

 

Kombinacija 3 razsmernikov SPF 5000ES omogoča tudi 3 fazno delovanje:

 

KLIKNI ZA NAKUP SOLARNIH ELEKTRAREN GROWATT

KLIKNI ZA NAKUPE NA OBROKE

 

 

 

Oglejte si video delovanja Growatt razsmernika: